Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

cryingangel
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk. 
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
cryingangel
5457 c4e5
Reposted fromlooop looop viamisspuppyeyes misspuppyeyes
cryingangel
4226 3533 500
Bieszczady, Poland 
Reposted fromSylvka Sylvka viausmiechprosze usmiechprosze
cryingangel
4998 e3a1 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasatyrlane satyrlane
cryingangel
9309 f3ea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafenoloftaleina fenoloftaleina
cryingangel
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viapiehus piehus
cryingangel
5595 d334
Reposted frombearded bearded viamisspuppyeyes misspuppyeyes
cryingangel
4149 a46d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
cryingangel
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
cryingangel

Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły.

 

Reposted fromWrongway Wrongway viapiehus piehus
cryingangel
2565 f256 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadhoop dhoop

May 29 2019

cryingangel
7060 a16f 500
Reposted fromRowena Rowena viairbjarbirb irbjarbirb
6935 5b24 500

Bardarbunga, Iceland

Reposted fromslappys slappys vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
8838 344d 500
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
Czekam na nowe mieszkanie, każdej nocy śnię o dniu w którym razem do niego wchodzimy i dłonią przesuwamy po gładkich ścianach, wdychamy zapach nowości, zachwycamy się niezagraconą jeszcze przestrzenią. Nie mogę doczekać się wybierania mebli, planowania kuchni, wanny w łazience. Marzę, co posadzę w ogródku i czy na tej małej, upragnionej powierzchni zmieszczą się i kwiaty i warzywnik. Nie mogę się doczekać. 
A potem, potem w wieczory takie jak te, kiedy za oknem robi się szaro, deszcz leniwie stuka o parapet a czasu na myśli jest za dużo - przychodzi to dziwne uczucie, to uczucie które wywołuje ucisk w brzuchu i ciarki na plecach. Przychodzi strach. Jak długo będziemy mogli cieszyć się tym szczęściem? Ile spokojnych dni przed nami? Ile jeszcze mamy czasu.
— doubleespresso
cryingangel
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
9885 f674
Swimming - https://xkcd.com/2155/

""You don't know how high above you the sky goes, but you're not freaking out about that." "Well, NOW I am!""
Reposted fromgruetze gruetze vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viaantamariel antamariel
cryingangel
9471 6de2 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl