Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

cryingangel
7060 a16f 500
Reposted fromRowena Rowena viairbjarbirb irbjarbirb
6935 5b24 500

Bardarbunga, Iceland

Reposted fromslappys slappys vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
8838 344d 500
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
Czekam na nowe mieszkanie, każdej nocy śnię o dniu w którym razem do niego wchodzimy i dłonią przesuwamy po gładkich ścianach, wdychamy zapach nowości, zachwycamy się niezagraconą jeszcze przestrzenią. Nie mogę doczekać się wybierania mebli, planowania kuchni, wanny w łazience. Marzę, co posadzę w ogródku i czy na tej małej, upragnionej powierzchni zmieszczą się i kwiaty i warzywnik. Nie mogę się doczekać. 
A potem, potem w wieczory takie jak te, kiedy za oknem robi się szaro, deszcz leniwie stuka o parapet a czasu na myśli jest za dużo - przychodzi to dziwne uczucie, to uczucie które wywołuje ucisk w brzuchu i ciarki na plecach. Przychodzi strach. Jak długo będziemy mogli cieszyć się tym szczęściem? Ile spokojnych dni przed nami? Ile jeszcze mamy czasu.
— doubleespresso
cryingangel
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
9885 f674
Swimming - https://xkcd.com/2155/

""You don't know how high above you the sky goes, but you're not freaking out about that." "Well, NOW I am!""
Reposted fromgruetze gruetze vianieobecnosc nieobecnosc
cryingangel
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viaantamariel antamariel
cryingangel
9471 6de2 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
cryingangel
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viapsychedelix psychedelix
cryingangel
Reposted frompffft pffft viapsychedelix psychedelix
cryingangel
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
cryingangel
5765 e185
Relax and...
Reposted fromtittinaa tittinaa viapsychedelix psychedelix

May 24 2019

cryingangel
9913 34e2
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viawyspian wyspian
cryingangel
8340 5e80 500
Reposted fromyikes yikes viarisa risa
cryingangel
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaareyoubored areyoubored
cryingangel
3986 0ce0
Reposted fromsoftboi softboi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
cryingangel
1247 e690 500
Jak coś...
cryingangel
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viavaira vaira
cryingangel
4273 9614 500
Reposted from4777727772 4777727772 viavaira vaira
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl