Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

cryingangel
0189 1649
Reposted fromretro-girl retro-girl viablovely blovely

February 12 2018

cryingangel
7625 8d25
Reposted fromrof rof viajustaperson justaperson

February 06 2018

cryingangel
cryingangel

January 11 2018

cryingangel
4432 1c73 500
Reposted fromtowo85 towo85 vianiskowo niskowo

January 03 2018

cryingangel

December 23 2017

cryingangel
cryingangel
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaoutoflove outoflove
cryingangel
cryingangel
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaoutofmyhead outofmyhead
cryingangel
4379 9ff0

December 22 2017

cryingangel
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viastuckedinsoul stuckedinsoul
cryingangel
1132 8ad6
cryingangel
7321 3ef6
cryingangel
cryingangel
5596 90e6 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaxannabelle xannabelle
cryingangel
6856 1c1e 500
Dzida
Reposted fromlilikoi lilikoi viaxannabelle xannabelle
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

cryingangel
7334 45a9
Reposted fromhabae habae viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl